تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
تلفکس : 46188600-051
موبایل : 09156151795
تلفن: ۰۵۱۴۶۱۸۸۶۰۰
تلگرام: ۰۹۱۵۶۱۵۱۷۹۵
instagram: paat_ariya_sanaat
کارخانه : شهرک صنعتی چناران – بین صنعت 33 و 35 پلاک 1271 کد پستی :9361143440
مدیرعامل: علیرضا شریف 09153111795

مدیر بازرگانی: علی اربابی 09301744084
ایمیل paat.arya.sanat@gmail.com

فرم تماس

قسمتهای ضروری*